Universitetssykehuset Nord-Norge

Mine behandlingsvalg

Pasientmedvirkning i valg av behandling

Mine behandlingsvalg er en side som hjelper deg som pasient med å velge mellom ulike behandlingsalternativer. Her får du hjelp til å forstå hvilken form for behandling som passer deg best. Opplevelsen av hva som er viktig for hver og en av oss endrer seg over tid. Den er avhengig av livssituasjonen, hvem man snakker med og hvilken informasjon man har fått. Helsepersonellet er eksperter på sykdommen, men det er du selv som er eksperten på ditt eget liv. På disse sidene kan du se på fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsformene, og du får hjelp til å vurdere hva som vil kunne være best for deg i den livssituasjonen du er i nå.

Følgende temaer har beslutningsverktøy